Adatkezelési tájékoztató

 

Tisztelt Látogatónk!

 

Az egészségügyi ellátással kapcsolatos teljes adatvédelmi tájékoztatónkat megtalálja intézményünk recepcióján.

 

A honlap látogatásával Ön egyúttal tudomásul veszi, hogy a honlapon megjelenített információink igénybevételekor aláveti magát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi és egyéb vonatkozó szabályozásnak, és egyben fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatokban rögzített feltételeket.

 

A weboldal használata során Ön egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben a honlapon elhelyezett űrlapok kitöltésével, checkboxok kipipálásával történik.

 

Ön a honlap látogatásával egyben egyetért azzal, hogy adatokat szolgáltasson a honlap kezelője számára, és tudomásul veszi, hogy egyes weboldalak látogatásának feltétele az oldalak tartalmának megfelelő személyes adatok önkéntes szolgáltatása. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön akként dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá a honlap bizonyos részeihez.


A FM MAGÁNKLINIKA Egészségügyi Szolgáltató Kft. kijelenti, hogy a portál felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok teljes körű betartásával adatkezelőként önállóan illetve az általa megbízott adatfeldolgozó kezeli.


A FM MAGÁNKLINIKA Egészségügyi Szolgáltató Kft. az Ön személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak. Az adatkezelés során az Ön által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag a FM MAGÁNKLINIKA Egészségügyi Szolgáltató Kft. alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelezettsége. A FM MAGÁNKLINIKA Egészségügyi Szolgáltató Kft. az Ön személyes adatait - az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve - nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására, míg az egyéb, személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel.

 

Az adatvédelmi törvénnyel összhangban Ön tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. Ön jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését.


A FM MAGÁNKLINIKA Egészségügyi Szolgáltató Kft. fenn kívánja tartani a saját maga számára azt a lehetőséget, hogy az Ön számára fontosnak tartott információról Önt e-mailben és/vagy SMS-ben értesítse, egyúttal biztosítja az Ön részére a visszautasítás lehetőségét.


Ön tudomásul veszi továbbá, hogy a honlap látogatásával, használatával illetve a személyes és egyéb adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett vagy azzal kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért a FM MAGÁNKLINIKA Egészségügyi Szolgáltató Kft.-t, illetve a honlap készítőit, az üzemeltetésben résztvevő feleket semmilyen felelősség nem terheli.


Fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze.


Tájékoztatjuk, hogy az Önről összegyűjtött illetőleg az Öntől kapott adatokat a jogellenes, vagy a hálózatunkat illetve webhelyünk működését veszélyeztető tevékenység kivizsgálására és megakadályozására is felhasználhatjuk.

 

A FM MAGÁNKLINIKA Egészségügyi Szolgáltató Kft. nem vállal felelősséget azokért a cselekményekért, amelyeket bármely belföldi vagy külföldi jogi, vagy természetes személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akár közvetlenül, akár közvetve a webhelyen lévő vagy a webhelyen keresztül elért adatok, információk alapján követ el, függetlenül attól, hogy ki közli ezeket az adatokat, információkat. A webhelyen lévő információk, adatok közül semmit sem szabad javaslatként vagy ajánlásként kezelni, illetve a webhely nem szolgálhat semmilyen döntés vagy intézkedés alapjául.


A FM MAGÁNKLINIKA Egészségügyi Szolgáltató Kft. nem vállal felelősséget a webhely tartalmával, az ott illetve azon keresztül elérhető adattal, információval, nyilatkozattal kapcsolatban, így többek között de nem kizárólag, azok pontosságát, időszerűségét, érvényességét, teljességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát, stb. illetően. A webhelyen lévő nyilatkozatok, kijelentések nem minősülnek kötelezettségvállalásnak. A honlap látogatásával Ön egyetért azzal, hogy a webhelyről vagy a webhelyen keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.

 

A FM MAGÁNKLINIKA Egészségügyi Szolgáltató Kft. a szolgáltatásai során keletkező személyes adatokat semmilyen módon nem kapcsolja össze az általa kezelt egyéb személyes adatokkal.


A FM MAGÁNKLINIKA Egészségügyi Szolgáltató Kft. a felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjt, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át, hozzáférhetővé nem teszi.

 

A szolgáltatásainak igénybevételéhez bizonyos esetekben szükség lehet regisztrációs formanyomtatványok kitöltésére. Az ilyen oldalakon a FM MAGÁNKLINIKA Egészségügyi Szolgáltató Kft. a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat (név, telefonszám, mobilszám, e-mail cím) kér.

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy telefonos bejelentkezés során a telefonbeszélgetést minőségbiztonsági okokból rögzítjük, és a GDPR-nak megfelelően tároljuk azt, illetve a 2005. évi CXXXIII. törvény alapján, személy- és vagyonvédelem, a bűnmegelőzés hatékonyságának fokozása érdekében az intézményen belül kamerás megfigyelő rendszer működik.

A felhasználó kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével nem küld olyan adatot, üzenetet, amely ellentétes

 

  1. bármely jogszabállyal, nemzetközi egyezménnyel,
  2. az Internet-szolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról rendelkező irányelvében foglaltakkal,
  3. bármilyen általánosan elfogadott Internet-szabállyal,
  4. a jóerkölcs követelményeivel.

 

A felhasználó továbbá kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével tudomására jutott személyes vagy egészségügyi adatokat jogosulatlanul harmadik személynek nem hozza tudomására. Tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegéséből erdő kárért felelősséggel tartozik.

 

Az egészségügyi ellátással kapcsolatos teljes adatvédelmi tájékoztatónkat megtalálja intézményünk recepcióján.

 

Intézményünk adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége:

Email cím: adatvedelem@fmedical.hu

Telefonszám: 0670 409 6548

 

Tisztelettel:


F Medical Magánklinika
Fmedical 3D
Fmedical galéria
fotók az intézményről
Fmedical
Nyitvatartás: H-P 7-21-igtelefonszám:06 42 512 222
© 2018-2021 www.fmedical.hu - minden jog fenntartva
powered byForWeb Weboldal készítés